Trang chủ

Hướng dẫn gửi bài tham dự Hội thảo


Các bài báo được trình bày theo định dạng bài gửi của ấn phẩm Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực an toàn thông tin của Tạp chí An toàn thông tin, không quá 8 trang, trình bày ngắn gọn, rõ ràng các kết quả của nghiên cứu. Bài báo có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Template soạn thảo có thể tải về tại đây.

Bài đăng gửi trực tiếp tại: https://easychair.org/my/conference?conf=cryptis2021

Hoặc gửi về: hoithaoattt@actvn.edu.vn


Khi gửi bài các tác giả cần đồng ý với các điều khoản sau:

  1. Bài báo gửi đăng phải là bài viết nguyên thủy, chưa từng gửi đăng/xuất bản trước đó;
  2. Sử dụng template do hội thảo quy định, không: tự thay đổi kiểu font, định dạng, header/footer, tự thêm đánh số trang...;
  3. Ngôn ngữ viết bài: tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
  4. Số trang tối đa là 8;
  5. Gửi bài đúng theo các thời hạn do Ban tổ chức thông báo (trên website, qua email);
  6. Các bài báo có thể sẽ được công khai nội dung dạng điện tử trên website hội thảo;
  7. Bài báo được in trong kỷ yếu phải được ít nhất một tác giả trình bày tại hội thảo (nếu bài báo không được trình bày tại hội thảo vì bất kỳ lý do gì thì sẽ được xem như vi phạm quy định hội thảo, và sẽ được thông báo công khai trên website và các hình thức thông tin khác);
  8. Sau khi xuất bản kỷ yếu, nếu có phát hiện về việc sao chép, gian lận,... của bài báo thì Ban tổ chức sẽ có quyền thông báo công khai về sự vi phạm, bài báo sẽ không còn ý nghĩa về mặt đạo đức khoa học;
  9. Chỉ những bài viết tốt nhất sau phản biện mới được xem xét giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ để xét duyệt nhận đăng trên Chuyên san Nghiên cứu khoa học của Tạp chí An toàn thông tin;
  10. Chấp nhận mọi hình thức xử lý bài viết của Ban tổ chức nếu không tuân thủ một trong các điều khoản từ 1-9.

Chú ý: khi gửi bài nên điền đầy đủ thông tin về các tác giả, đặc biệt là email (khuyến cáo sử dụng email của đơn vị, tránh dùng email miễn phí), nên chọn "Corresponding author" cho tất cả tác giả của bài báo để đảm bảo mọi tác giả đều nhận được các email thông báo từ hội thảo.

TÀI TRỢ BỞI