Trang chủ

Nhân dip Học viện kỹ thuật mật mã kỷ niệm 20 đào tạo sau đại học, tiếp nối thành công của Hội thảo nghiên cứu và ứng dụng an toàn thông tin năm 2019, Học viện Kỹ thuật mật mã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ mật mã và Tạp chí An toàn thông tin – Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tổ chức Hội thảo khoa học trong lĩnh vực Mật mã và An toàn thông vào ngày 30/03/2021. Hội thảo nhằm tổng kết, công bố và trao đổi các kết quả nghiên cứu mới nhất của các giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Học viện trong thời gian vừa qua.

Hội thảo cũng hoan nghênh và kêu gọi các báo cáo của các tác giả bên ngoài Học viện viết về các chủ đề trong lĩnh vực Mật mã và An toàn thông tin. Hội thảo sẽ có 02 báo cáo mời từ các chuyên gia đầu ngành nói về các chủ đề thời sự trong lĩnh vực Mật mã và An toàn thông tin.

Mỗi bài báo sẽ được phản biện độc lập bởi ít nhất 2 chuyên gia trong ban chương trình. Các bài báo được chấp nhận báo cáo tại hội nghị đều được đăng trong số đặc biệt của Chuyên san Nghiên cứu khoa học của Tạp chí An toàn thông tin (Được tính điểm công trình).

Một số chủ đề chính (nhưng không giới hạn) của Hội thảo bao gồm:

Khoa học mật mã, mật mã ứng dụng
An toàn mạng
An toàn ứng dụng
Kiểm soát truy cập
Phòng chống tấn công mạng máy tính
Phòng chống mã độc
An toàn thông tin cho chính phủ điện tử
Đảm bảo tính riêng tư cho dữ liệu
BlockChain và ứng dụng
Ẩn mã
Phát hiện lỗ hổng bảo mật phần mềm
An toàn cho các hệ thống mobile

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo
  • Hạn nộp bài: 20/02/2021
  • Thông báo kết quả: 01/03/2021
  • Nộp bản cuối: 10/03/2021
  • Hội thảo: 30/03/2021

Mọi thông tin về hội thảo xin mời liên hệ


Các đơn vị tài trợ (tính đến thời điểm hiện tại)

  • Học viện Kỹ thuật Mật mã
  • Công ty Misoft
  • Công ty cổ phần tin học Mi2
  • Công ty cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS)
  • Một số tổ chức và cá nhân khác


Kỷ yếu Hội thảo

Mỗi bài báo sẽ được phản biện độc lập bởi ít nhất 2 chuyên gia trong ban chương trình. Các bài báo được chấp nhận báo cáo tại hội nghị đều được đăng trong số đặc biệt của Chuyên san Nghiên cứu khoa học của Tạp chí An toàn thông tin (Được tính điểm công trình).


TÀI TRỢ BỞI