Trang chủ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

Đồng Trưởng ban    
PGS.TS. Lương Thế Dũng   Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS.TS. Nguyễn Hiếu Minh   Phó Viện trưởng Viện KHCN Mật mã
Thành viên    
PGS.TS Trần Quang Anh   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TS Nguyễn Tuấn Anh   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Nguyễn Bùi Cương   Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
PGS.TS Trịnh Việt Cường   Đại học Hồng Đức
TS. Hoàng Xuân Dậu   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TS. Nguyễn Tân Đăng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS.TS Trần Quang Đức   Đại học Bách Khoa Hà Nội
PGS.TS Nguyễn Linh Giang   Trường Đại học Bách Khoa Hà nội
PGS.TS Nguyễn Long Giang   Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
PGS.TS Lê Minh Hà   Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
TS Đàm Quang Hồng Hải   Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
TS Phạm Văn Hậu   Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
PGS. TS. Phạm Thanh Hiệp   Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS Nguyễn Ngọc Hóa   Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS Phạm Khắc Hoan   Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS Trần Đăng Hưng   Đại học Sư phạm Hà Nội
TS. Phạm Văn Hưởng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS Nguyễn An Khương   Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS Bùi Thu Lâm   Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TSKH. Nguyễn Văn Lợi   Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
GS.TSKH Phạm Thế Long   Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS.TS. Ngô Thanh Long   Học viện Kỹ thuật Quân sự
TS. Trần Thị Lượng   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS Lê Quang Minh   Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS Nguyễn Hiếu Minh   Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
TS. Nguyễn Đình Nghĩa   Học viện An ninh Nhân dân
PGS.TS Trần Nguyên Ngọc   Học viện Kỹ thuật Quân sự
TS. Trần Nghi Phú   Học viện viện an ninh nhân dân
PGS.TS Nguyễn Hồng Quang   Học viện Kỹ thuật Mật mã
PGS.TS Trần Đức Sự   Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng
PGS.TS Tạ Minh Thanh   Học viện Kỹ thuật Quân sự
GS.TS Vũ Đức Thi   Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Nguyễn Đại Thọ   Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà nội
GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy   Đại học Quốc gia Hà nội
TS. Nguyễn Chung Tiến   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Nguyễn Quốc Toàn   Vụ Khoa học Công nghệ
PGS.TS. Trịnh Minh Triết   ĐHKHTN ĐHQGTPHCM
TS. Đỗ Quang Trung   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Phạm Duy Trung   Học viện Kỹ thuật Mật mã
TS. Đặng Minh Tuấn   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TS. Nguyễn Anh Tuấn   Viện Khoa học Công nghệ Mật mã
Danh sách đang tiếp tục cập nhật.
TÀI TRỢ BỞI